ABB Việt Nam

ABB Việt Nam

•   Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ:

•   Bảo trì hệ thống thông gió công nghiệp

•   Cung cấp dịch vụ cơ điện

2020-08-25T14:13:38+00:00