Công ty TNHH TNT EXPRESS WORLDWIDE (VIETNAM)

Công ty TNHH TNT EXPRESS WORLDWIDE (VIETNAM)

•   Chủ đầu tư: TNT Express Worldwide

•   Địa chỉ: Cảng TQNĐ Mỹ Đình, 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ: Bảo trì và dịch vụ kỹ thuật cho trụ sở TNT tại Hà Nội

2020-08-25T13:30:29+00:00