MHI AEROSPACE VIETNAM

MHI AEROSPACE VIETNAM

•   Chủ đầu tư: MHI AEROSPACE VIETNAM

•   Địa điểm dự án: Lô số N-8, KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ:

•   Sửa chữa cải tạo hệ thống điện

•   Lắp đặt hệ thống thông gió nhà xưởng

•   Cung cấp dịch vụ kiến trúc

2020-08-25T14:04:37+00:00