VinSmart

VinSmart

•   Chủ đầu tư: Tập đoàn Vin Group

•   Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.

•   Phạm vi dịch vụ: Lắp đặt hệ thống giàn treo và băng tải dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử

2020-09-03T17:07:03+00:00