Đại Sứ Quán Canada

ĐẠI SỨ QUÁN CANADA

•   Địa chỉ: 31 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ:

•   Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống cơ điện cho Sứ quán và các nhà riêng

•   Sửa chữa, cải tạo hệ thống cơ điện

2020-10-02T10:51:04+00:00