Điện lực Bắc Giang

Điện lực Bắc Giang

•   Địa chỉ: Số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

•   Phạm vi dịch vụ: Bảo trì và sữa chữa máy phát điện.

2022-03-05T09:44:53+00:00