Dolphin Plaza

Dolphin Plaza

•   Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TID

•   Địa chỉ: 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ: Cung cấp dịch vụ cơ điện

2020-09-29T13:43:55+00:00