IDC – Nam Thăng Long

IDC – Nam Thăng Long

•   Khách hàng : Trung tâm hạ tầng IDC – Chi nhánh công ty công nghệ thông tin VNPT.

•   Địa chỉ: KCN Nam Thăng Long – Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các hệ thống thiết bị hạ tầng cơ điện

2020-09-29T13:35:43+00:00