Samsung Việt Nam (SEV)

Samsung Electronics Việt Nam (SEV)

•   Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong I, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh

•   Phạm vi dịch vụ:

                  •   Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy

2021-06-28T16:23:56+00:00