Samsung Việt Nam (SEV)

Samsung Việt Nam (SEV)

•   Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong I, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh

•   Phạm vi dịch vụ:

          •   Bảo trì bơm của hệ thống PCCC nhà máy

 

2021-08-21T10:40:18+00:00