Trung tâm dữ liệu 2020-10-22T13:06:37+00:00

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

IDC – Nam Thăng Long

•   Khách hàng: Trung tâm hạ tầng IDC – Chi nhánh công ty công nghệ thông tin VNPT.

•   Địa chỉ: KCN Nam Thăng Long – Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các hệ thống thiết bị hạ tầng cơ điện

Chi tiết

Global Data Service

•   Khách hàng : Công Ty Cổ Phần Dữ Liệu Toàn Cầu

•   Địa chỉ: KCN Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam

•   Phạm vi dịch vụ: Cung cấp dịch vụ cơ điện

Chi tiết