Tuyển dụng 2021-11-29T14:58:29+00:00

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2021

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Điều hòa thông gió

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN CHUNG Chức danh: Kỹ sư điều hòa – thông gió / HVAC Engineer Phụ trách trực tiếp: Quản lý dự án / Projects manager Phòng / B…

Chi tiết