Detech Tower II

 Detech Tower II

•   Địa chỉ: Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

•   Phạm vi dịch vụ: Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, cải tạo hệ thống cơ điện

2022-03-22T17:27:37+00:00