Embassy of France

ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP

•   Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

•   Phạm vi dịch vụ:

•   Cung cấp dịch vụ Bảo trì, Sửa chữa & Nâng cấp hệ thống cơ điện

•   Cung cấp nhân sự vận hành kỹ thuật

2020-10-16T11:03:23+00:00