Trung tâm thương mại 2020-07-29T10:24:32+00:00

QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Quản lý vận hành trung tâm thương mại có nhiệm vụ:

• Đảm bảo dịch vụ vệ sinh cho khu vực chung (bên trong/ bên ngoài khu vực lưu thông, khu vực đỗ xe, khu vệ sinh)
• Đảm bảo an ninh cho trung tâm thương mại (Khu vực lưu thông, bãi đỗ xe)
• Đảm bảo quản lý các không gian xanh (duy trì các không gian xanh bên trong và bên ngoài)
• Đảm bảo quản lý rác thải của toàn bộ trung tâm thương mại
• Đảm bảo quản lý việc tiêu thụ điện, nước (tại các khu vực sử dụng chung và tiêu thụ riêng của khách thuê)
• Đảm bảo quản lý công tác bảo trì các thiết bị chung (Điều hòa không khí, máy phát điện, hệ thống cứu hỏa, thang máy, thang cuốn, hệ thống camera, diệt côn trùng gây hại,…)
• Giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý khu vực chung
• Đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho chủ thuê gian hàng và khách hàng
• Đảm nhiệm các công việc liên quan đến Quản lý vận hành trung tâm thương mại

Quy trình hàng ngày về kiểm soát các nhà cung cấp dịch vụ:

• Danh mục kiểm tra hàng ngày (danh mục kiểm tra nhà cung cấp, danh mục kiếm tra nhà vệ sinh, danh mục kiểm tra trung tâm thương mại, theo dõi trực ban 24/24h, lịch làm việc…)
• Biên bản sự việc, phiếu đề nghị tăng cường giờ dịch vụ,…
• Báo cáo tuần, báo cáo tháng
• Họp hàng ngày với nhân viên, họp hàng tuần với các nhà cung cấp…

Quy trình đặc biệt trong các trường hợp sự cố xảy ra tại Trung tâm thương mại:

• Quy trình giải quyết các vấn đề trong ngày (Phiếu mất & tìm thấy đồ để quên, đề nghị hỗ trợ, giấy phép thi công …)
• Quy trình giải quyết các vấn đề ca đêm (Giấy phép thi công ban đêm)
• Các quy trình đặc biệt khác theo yêu cầu công việc

Các chức năng khác:

Chức năng: Phối hợp làm việc với Đội ngũ nhân sự quản lý tài sản
• Chức năng: Quản lý hoạt động hàng ngày của các Khách thuê và các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê trong phạm vi quản lý của Phòng Quản lý Tài sản
• Chức năng: Chuẩn bị các Báo cáo thuê và Quản lý công nợ liên quan đến khách thuê
• Chức năng: Làm việc với Bộ phận Thương mại về các vấn đề liên quan đến hoạt động cho thuê
• Phối hợp với Bộ phận Thương mại và Marketing để cho thuê những gian hàng còn trống
• Hỗ trợ Bộ phận Thương mại và Bộ phận Marketing tìm kiếm các khách thuê tiềm năng tại địa phương và thông báo cho các bộ phận này (nếu có), gửi danh sách cập nhật các khách thuê tiềm năng đến Bộ phận Thương mại
• Cập nhật những thay đổi trong sơ đồ trung tâm thương mại
• Phối hợp hỗ trợ Bộ phậnThương mại, phạm vi quyết định của Quản lý vận hành hành trung tâm thương mại bao gồm:
– Đàm phán giá thuê với bên thuê, dựa trên cơ sở giá thuê được đưa ra bởi Bộ phận Thương mại (giá cao nhất & thấp nhất) và tùy theo vị trí trống
– Đề xuất ngành hàng kinh doanh của khách thuê
– Gợi ý các vị trí cho thuê
– Quản lý vận hành Trung tâm thương mại sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.